Életpéldák

Egy szellemes újságírónak különös ötlete támadt. Kiment az utcára, több járókelőt megállított, és ezt kérdezte tőlük: Találkozott-e már életében szenttel? Természetesen, a megkérdezettek különböző válaszokat adtak. Például ilyesmit: az én környezetemben csupa normális emberrel találkozom, szentet nem ismerek. Őket a múzeumokban, vagy a templomokban kell keresni…

Szent György (271 körül – 303. április 23.) római kori katona és keresztény vértanú. Szentté avatását a legtöbb keresztény egyház elismeri; egyike a leghíresebb katonaszenteknek. Leginkább a sárkányt legyőző lovag képében ismert, emellett több ország és város védőszentjeként is tisztelik. Egyike a tizennégy segítőszentnek.

A szerzetesi hivatásra készült Isten Szolgája, Kaszap István is, azonban meghalt, mielőtt még letehette volna fogadalmát Jézus Társaságában. A Gondviselés akaratából fiatal, tiszta életének ragyogó példájával, a szenvedés hősies vállalásával tett tanúságot Isten országáról.

Páduai Szent Antalt elsősorban a szegények közbenjárójaként tisztelik a keresztény hívők. Személyéhez számtalan csoda fűződik. A gyermek Jézust a karján hordozta, a tengeri halaknak prédikált, mint Assisi Szent Ferenc a madaraknak.

Európa egyik fővédőszentje. A mérgezések, betegségek, természeti csapások de legfőképp a gonosz testi lelki támadásai ellen különös oltalmazó. Csendes ember volt. Szavának ereje mégis múlhatatlan. Hallgat rá a világ 1500 éve. Sikere töretlen.

NEM TÉVEDÉS: KÉRJÜK SZENT CORONA KÖZBENJÁRÁSÁT JÁRVÁNY IDEJÉN ÉS A PÁNIK ELLEN!

A katolikus egyház is fel tud mutatni egy Szent Coronát, a hölgy ráadásul a járvány sújtotta emberek patrónusa. Thomas Gertler SJ fellapozta a szent életrajzát, és úgy találta, a koronavírus ellen is érdemes hozzá fordulni.

A „bohócruhás misztikus”, a fiatalok és a reumás betegek védőszentje.

Néri Szent Fülöpöt a mosolygós szentként ismerhetjük, mivel meg volt győződve arról, hogy a vidámságnak egy jelnek kell lennie azok számára, akik Jézust követik. Szerette a vicceket és élvezte a trükköket.

Bosco Szent János az “ifjúság szentje”. Csodái megszámlálhatatlanok, a rábízottak lelkében úgy olvasott, mint egy könyvben, látta a jövendőt, és olyan hihetetlen szeretet és öröm sugárzott belőle, hogy az utcagyerekek nemcsak a parancsát teljesítették, hanem lesték a kívánságait, hogy eleget tehessenek neki.

„Ötven évig viseled sebeimet, azután hozzám jössz”

Pietrelcinai Szent Pio atya többet vérzett ötven éven át naponta, mint amennyit evett és ivott. De ugyanúgy eldönthette, hogy mire használja fel életét, mint te vagy én. Mindannyiunknak adatik sokféle kegyelem és dönthetünk, hogy a szentek vagy a vesztesek útját járjuk. Pio atya is segít ha kérjük.

Casciai Szent Rita, a „lehetetlen” ügyek szentje több mint hat évszázada pártfogója mindazoknak, akik bármilyen szükségben közbenjárását kérik. A természetes és a lelki élet különböző állomásait végigjárva támasza azoknak, akik megoldatlan ügyekben bizalommal hozzá fordulnak.

Egy megtörhetetlen, vidám és kedves és a szó szoros és tágabb értelmében is kicsi szent, aki akkora nagyságot szerzett egyetlen kötelezően leírt életrajzával, hogy egyháztanító lett. Rendkívüli képessége a hétköznapiságában volt. Nekünk való minden tudása.