Gondolatébresztők

Az online Cserkész újság Lelki élet című rovatában hasonló témájú írásokból szemezgethetsz:

Apám küldött, hogy... 

2020.12.23.

Engem apám sosem küldött sehová. Mindig ott voltam jó neki, ahol voltam. Ez elég nagyszerű dolog. Anyám gyakran elküldött gyerekként a szomszédba átvinni valamit, vagy a boltba. Legtöbbször ideges lettem, ha elküldtek. Izgultam, hogy nem találok otthon senkit, hogy elfelejtem a néni vagy a bácsi nevét, mire odaérek, hogy nekem ront egy kutya, vagy hogy rosszkor érkezem. De igazán nem is ezektől féltem... 

Adventi egypercesek

2020.12.01.

Advent a várakozás időszaka, amikor szívünket-lelkünket előkészítjük a kis Jézus befogadására, karácsony ünnepére. Íme egy-egy gondolat az adventi idő minden napjára, egy-egy rövid elmélkedés minden vasárnapjára, amely segíthet a méltó ünnepvárásban.

2020.05.28.

Ha tested a föld és Istentől kapott valód, egyediséged, adottságaid a mag, akkor a Szentlélek a víz, amely elindítja benned az életet, növeli, sarjasztja, szárba szökkenti és gyümölcsöt érlel belőle.

2020.04.20.

Folyton üzletelünk Istennel. Hol odaadjuk Neki, hol visszavesszük Tőle a hitet, a kérést, a vágyat, a bizalmat. Miért csodálkozunk hát, ha az életünk is ilyen? Tesszük mindezt úgy, hogy talán nem is tudunk róla.

2020.04.07.

Jézus feltámadt. Nem tudom értitek-e ezt. Megpróbálom így mondani, hogy Jézus él. Segít? Nem segít? 

2020.04.07.

Nagyhét szent napjainak sorában Nagyszombat néha sajátos módon "elsikkad". Ennek oka lehet egyfelől az, hogy Nagypéntek keresztjének drámaisága, megrázósága s a vasárnapi feltámadás öröme között a sír csöndje, magánya szinte eltűnik; másfelől azonban sokkal inkább arról lehet szó, hogy az átlag hívő gondolatában Nagyszombathoz már a feltámadási körmenet kapcsolódik. 

2020.04.07.

Jól elrendeztük - gondolták diadalittasan a gyilkosok - Végre vége.
Katonák! A sírhoz! (...)

2020.04.07.

Hiába vagyok apostol.
Elaludtam én is az olajfák alatt,
magára hagyva Krisztusomat,
tetézve kínját,
vérbe boruló arcában
én lettem egy csöppnyi kárhozat. (...)

2020.04.06.

Bizonyára ismeritek a mondást: Nehéz a keresztem. Mert úgy érzem, nem bírom el a fájdalmat, a betegséget, a bezártságot, a gyászt, a járvány körüli megpróbáltatásokat, az online tanulást, a vizsgaidőszakot, a tábori gondokat, a rám bízottak és hozzám tartozók körüli folytonos ügyeket, bajokat, aggodalmakat és mindenféle nehézséget, amivel az élet meglátogat

2020.04.05.

A koronavírus okozta új körülmények között, amikor családi otthonotok válik Egyházunk templomává, otthon ünneplitek a vasárnapi szentmiséket, naponta otthon imádkoztok – ebben a helyzetben, amikor ti vagytok a családotok papja, különösen nagy szükség van rátok! 

2020.04.05.

Dr. Somosiné Tésenyi Timea mentálhigiénés szakembernek, a Semmelweis Egyetem adjunktusának elgondolkodtató írása.

2020.03.23.

Böjti időszak van. Rendesen. Tisztázzuk: a böjt az, amikor tartózkodom valamitől, lemondok róla.

Egy pillanatra az jutott eszembe, hogy így a járvány idején most jön el ám csak igazán a lemondások ideje. És valóban. A világ rendelkezései a koronavírus miatt igazi böjti rendelkezések. Mintha csak önmegtagadási listát írtunk volna, de ez most nem választási lehetőség, hanem minden kötelező és azonnal.

2020.03.23.

Giovanni Zenone, a hit és a kultúra professzora üzenetét közöljük Olaszországból:

„A koronavírus terjedésének idején fontos közleményem van minden keresztény számára. A koronavírus változásra késztet bennünket, de mindenekelőtt nagy küldetésre hív. Tudjuk, hogy életünk célja a mennybe menni, lelkeket megmenteni. Hozz több lelket a mennybe! Nekünk keresztényeknek a célunk nem az, hogy a földi életünket mentsük meg, hanem az örök életünket. (...)"

2020.03.23.

A legnagyobb tudományok közé tartozik, ha az ember képes irányítani a gondolatait. És a legnagyobb ajándékok közé is. Mert ez a mi egyetlen igazi saját kincsünk, amivel rendelkezhetünk. Döntünk. Minden pillanatban. Zsigerből, megszokásból, de főképpen lelki tulajdonságaink erejéből, és igen ritkán állítjuk meg gondolatainkat. A titok pedig ebben van. Mert honnan van a zsiger, a megszokás, ha nem a döntések sorából?