Aktualitások

A család éve

Ferenc pápa tavaly Szent Család vasárnapján jelentette be, hogy az Amoris laetitia (Szeretet öröme) apostoli buzdítás közzétételének ötödik évfordulója alkalmából meghirdeti az Amoris laetitia család szentévet, mely 2021. március 19-én, Szent József liturgikus ünnepén kezdődik. Az Amoris laetitia apostoli buzdításban terítékre kerül a családok helyzete a mai világban, segít, hogy kitágítsuk látómezőnket, és felelevenítsük a házasság és a család jelentőségének tudatosságát. A teljes könyv digitálisan elérhető ITT.

Bővebben >>

Imádság Isten Szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért és lelki örökségének kibontakozásáért

Az Esterházy János emlékév kapcsán ajánljuk figyelmetekbe a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által jóváhagyott, Esterházy János boldoggá avatásáért végzendő magánimádság magyar nyelvű fordítását.

Bővebben >>

Mit jelenthet még a Corona?

C - Csönd: Körülöttem és bennem. Nem kiabálok, nem ordítok. Meghallom Isten hangját, embertársaim szavát.

O - Otthon: Jó helyen vagyok. Pontosan ott, ahol lennem kell. Nem kapkodok, nem elégedetlenkedek.

R - Rend: A környezetemben és bennem. Nem halogatok, nem keresek kifogásokat. Helyére teszem a dolgaimat, az érzéseimet, a gondolataim...a sört a hűtőbe 

O - Olvasok: Szentírást, regényt, történelmet, történeteket: Szókratész kivégzése előtt könyvet olvasott. Tanítványai megkérdezték tőle, hogy ilyenkor már mi értelme van bármit is tanulni? Pontosan annyi, mint amikor megtanultam olvasni.- felelte Szókratész. Tanulj és ne gondold, hogy mindent tudsz.

N - Növekedés: Nyitottságban, önzetlenségben, nagylelkűségben, szeretetben. Mi van, ha most kell észrevenni újra, hogy a minimum lényegét tekintve a maximum!?

A - Alázat: Nem okoskodok, nem vádaskodom. Bocsánatot kérek. Megbocsátok. Az próbálok lenni, akinek lennem kell.

Ne féljetek, imádkozzatok, szeressetek és éljetek. Most lehet igazán! (Eiben Tamás atya)

Az Isteni Irgalmasság vasárnapja

Húsvétvasárnap utáni első vasárnap. Szent II. János Pál pápa 2000. évben hirdette ki ezt az ünnepet. Jézus megváltó műve befejeztével 2000 év után is adni akar még valamit a bűnös lelkeknek. Annak ellenére, hogy Ő magára vállalta mindannyiunk bűnét, mégis sokan jutnak kárhozatra, ezt az ünnepet utolsó esélyként, mentőövként rendelte a bűnösöknek. Ezt ő maga mondja el Szent Fausztina Kowalska szerzetesnővérnek, aki naplójában írja le Jézussal való társalgását és az ünnep rendelését, melyet egy különleges Jézus-képhez kötünk, és a hozzá tartozó fohászhoz: "Jézusom, bízom benned!" Mindannyiunkat bátorít, hogy forduljunk hozzá ezen a napon.  Ígéreteit és azok feltételeit hoztuk el nektek ebben a bejegyzésben. 

Bővebben >>

Húsvétvasárnap - Krisztus feltámadása

Hitünk alapja. Minden vasárnap Jézus feltámadását ünnepeljük, és itt van a helye a Feltámadás főünnepének, a kezdetnek. Szent Magdolnával járuljunk a sírhoz és fedezzük fel Jézus feltámadásának örömhírének óriási erejét. Azonosuljunk Péter és János sírhoz szaladásával, vagy az emmauszi tanítványokkal, akiknek Jézus megjelent és velük evett. Az agyonroncsoltan eltemetett test megdicsőülve jár köztük és bizonyságul adja a szabadítás megváltó művének cselekedetét. Így köszönünk egymásnak a húsvéti időben: Krisztus feltámadt! A válasz pedig: Valóban feltámadt! 

Bővebben >>

Nagyszombat - Krisztus a sírban

Krisztus halálával megnyílik a szent sír. Ezen a napon sok helyütt a cserkészek állnak őrt a sírnál, ahol fátyollal letakart módon van kitéve az Oltáriszentség, és virágokkal díszített szent sírnál csókolhatjuk meg Krisztus keresztjét, szemlélhetjük holt testének szobrát. Krisztus teste a földben nyugszik. Ő maga a poklok kapuját járja. Egésznapos csendes szentségimádás veszi kezdetét, ami a húsvéti vigíliával a legdíszesebb, és legkifejezőbb, ünneplő feltámadási liturgia estéjével fejeződik be. 

Bővebben >>

Nagypéntek - Krisztus halálának emléknapja

Szigorú böjti nap. Ezen a napon az egyház nem mutat be szentmiseáldozatot. Kereszthódolat van, elhangzik a passió és a szentáldozás szertartása kerül sorra. Megnyílik a szent sír. Krisztus megkínzatására, keresztútjára és halálának eseményeire emlékezünk. MInden bűnünket elhordozta, minden fájdalmunktól és minden ránk zúduló rossztól megszabadított életének feláldozásával. 

Válasszuk hát az áldást, higgyük és vegyük el a kegyelmeket, amikért Jézus az életét adta oda. Imádjuk Őt hálával megváltó művéért a szeretetben.

Bővebben >>

Nagycsütörtök - Az utolsó vacsora emléknapja

Ezen a napon a zsidók az Egyiptomból való kivonulás emléknapját ülték. Jézussal az utolsó vacsora lett, a szentmise és az Oltáriszentség alapítása, a lábmosás eseménye és átvonulás a Getszemáni kertbe, ahol megkezdődött Jézus szenvedése. Magára vállalta ott az emberiség összes bűnét, felkészült arra, hogy egészen odaadja magát értünk, miközben vérrel verejtékezett iszonyatában. Tanítványai elaludtak, nem virrasztottak vele. Ilyenkor virrasztunk Jézussal. Itt kezdődik meg a szent három nap. Az oltárt lecsupaszítják, az Oltáriszentséget a virrasztás után főhelyéről átviszik az oldalsó oltárhoz, a harangok elhallgatnak, helyette kereplőt használunk.

Bővebben >>

Virágvasárnap

Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának emléknapja, húsvétvasárnap előtti vasárnapon ünnepeljük, azaz idén március 28-án. Ezen a napon virágos ágakat, vagy barkaágakat viszünk a templomba, az evangéliumban meghallgatjuk a Passiót és körmenettel emlékezünk meg Jézus bevonulásáról. A barkaágakat a szentmisén megszentelik, amelyeket hazaviszünk magunkkal és egész évben használhatjuk otthonunk, kedvelt tárgyaink, helyeink szentelt vízzel való meghintésére. A templomban maradó ágakat elégetik a következő év hamvazószerdájára, amiből a homlokunkra kerül a hamu. 

Bővebben >>

Március 19., Szent József

A Szentatya 2020. december 8. és 2021. december 8. között SZENT JÓZSEF-ÉVET hirdetett; főünnepe március 19-én van. Ismerjük meg, éljünk hatalmas pártfogásával. Ő védelmezi az apákat, a családokat, a munkásokat, a haldoklókat, az egész anyaszentegyházat, és ő a gonosz legyőzője is. Isten saját törvényei értelmében engedelmességgel tartozik Szent Józsefnek, mint nevelőatyjának. És a mi Istenünk betartja saját törvényeit és szava mindenkor igaz. Kérjük hát bátran Szent József pártfogását. Isten sosem utasítja vissza, amit ő kér. Hatalmas pártfogó! Vegyük példáját, éljünk vele és tegyünk róla tanúságot. Higgyük el, lesz miről! 

Bővebben >>

Március 25., Gyümölcsoltó Boldogasszony

Jézus fogantatásának napja,ünnep. Az első Üdvözlégy elhangzása, Isten lánykérése, Mária “igen”-je. A tavasz, az új élet megáldása.  Azért is imádkozunk, hogy Isten szava mindannyiunk szívében megfoganjon.                                                                                

Bővebben >>

Január 6., Vízkereszt 

A napkeleti bölcsek látogatása és a vízszentelés, házszentelés ideje. Mivel kijárási tilalom van, idén a püspöki kar országos javaslata szerint sok helyütt későbbre tevődik a vízszentelés. Egyelőre február 2-re, Gyertyaszentelőre kerül át. Akkor a gyertyák szentelésével együtt a víz megáldása és a szenteltvíz elkészítése is sorra kerülne. Meglátjuk, mit hoz az élet addigra, de mi magunk is imádkozhatunk, és ha maradt szenteltvíz tavalyról, megtehetjük, amit lehet, amíg várunk a jobb időkre, amikor felszentelt pap végezheti majd el. Ne adjuk föl, és ne adjuk alább! Isten a kitartó embereket szereti! Laudate Dominum Omnes Gentes Alleluja! 

Házszentelő ima                                                                                    

Bővebben >>

Úrnapja - Jézus testének és vérének, az Oltáriszentségnek ünnepe

Felvidéken az idén 2020 június 11-re esik. Magyarországon az ezt követő vasárnapon ünneplik. Parancsolt ünnepeink sorában ilyenkor kilép Isten a templomból és házaink között tesz látogatást a virágsátrakban. Idén ez a körmenet sajnos legtöbb helyen elmarad. Fogadjuk ezért szívünk trónján a velünk lakó Istent!

Bővebben >>

Pünkösd - a Szentlélek kiáradása

Egyházunk idén május 31-én és június 1-jén ünnepli pünkösd ünnepét. De mi is az a pünkösd? Mit ünneplünk ilyenkor? Mit kell tudnunk a Szentlélekről és az Ő ajándékairól? 

Tovább >>

Nagymarosi Ifjúsági Találkozó - online!

2020. május 23-án került sor az első online Nagymarosi Ifjúsági Találkozóra. A rendezvény YouTube csatornáján visszanézheted a Találkozó felvételét. Iratkozz fel a csatornára, így nem maradsz le a jövőbeni közvetítésekről és a szervezők munkáját is segíted!

Megnézem >>

CserkészekNEK 2021

Ferenc pápa a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottságával, valamint a katolikus világesemény szervezőivel, a magyar püspökökkel egyeztetve - tekintettel az egészségügyi krízisre és annak következményeire, a hívek és zarándokok utazási nehézségeire - úgy döntött, hogy egy évvel elhalasztja a 2020 szeptemberére tervezett budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust.