Kit menthetsz meg a járvány idején?

Giovanni Zenone, a hit és a kultúra professzora üzenetét közöljük Olaszországból:

„A koronavírus terjedésének idején fontos közleményem van minden keresztény számára. A koronavírus változásra késztet bennünket, de mindenekelőtt nagy küldetésre hív. Tudjuk, hogy életünk célja a mennybe menni, lelkeket megmenteni. Hozz több lelket a mennybe! Nekünk keresztényeknek a célunk nem az, hogy a földi életünket mentsük meg, hanem az örök életünket. Ezekben a pillanatokban ezer és ezer beteg van kitéve a kockázatnak, hogy egyedül, szentség nélkül és szellemi segítség nélkül haljon meg. Fontos, hogy mindent megtegyünk a haldokló emberek lelkének megmentése érdekében. Mit tehetnénk?

Ez mindenekelőtt a papok kihívása! Az egyház megengedi, hogy az articulum mortis (halálveszély) esetében az „általános feloldozást” azok az emberek is megkapják, akikkel nem állhatunk kapcsolatban, akik nem tudnak meggyónni és bűnbánatot tartani, hogy feloldozást kaphassanak.

Például: ha egy pap látja, hogy egy repülőgép lezuhan, lát egy süllyedő búvárhajót, távolról adhat általános feloldozást mindazok számára, akiket halálveszély fenyeget a hajón vagy a repülőgépen. Ez rendkívüli irgalom, és minden bizonnyal nagyon fontos a lelkek megmentéséhez. A papok menjenek a kórház épületéhez, és ha nem engedik őket, hogy olyan helyekre menjenek be, ahol a koronavírus betegei fekszenek, távolról adjanak általános feloldozást mindazoknak, akik a koronavírustól szenvednek, és ebben halnak meg. Feloldozásuk az articulom mortisban lehetséges. Küldjünk lelkeket a mennybe, töltsük meg az eget és a mennyei tereket olyan lelkekkel, akik egyébként Isten ítéletére mennének a feloldozás kegyelme nélkül.

De mi, laikusok is megtehetünk valami rendkívüli dolgot. Az Úr Jézus megígérte Szent Faustina Kowalska nővérnek miszerint, ha Isten irgalmasságának rózsafüzérét imádkozzuk egy haldoklóért, még ha hitetlen, még ha soha nem akar megtérni, még akkor is, ha a legtöbb súlyos bűne van, amikor Isten irgalmára hivatkozunk az irgalmasság rózsafüzérében, akkor meg fog menekülni. Rendkívüli ajándék, nagyszerű ajándék ez. Mit tehetünk mi laikusok ezen lelkek megmentéséért, akiknek veszélyben forog az örök élete? Ott lehetünk a betegek, a koronavírusbetegségben haldoklók mellet és imádkozhatjuk az Isteni irgalmasság rózsafűzérét. Nem mehetünk a kórházba a betegek ágyaihoz, de lélekben meg tudjuk tenni. Bármit megtehetünk szellemiekben. Menjünk a haldoklók, szenvedők ágyaihoz, és imádkozzunk egy, kettő, három, sok Isteni irgalmasság rózsafüzérét. Egyet minden betegért, hogy egyenként megmentsük őket. Ez valóban rendkívüli kegyelem, amelyet Jézus adott Szent Faustìna Kowalskának. Ültessük át a gyakorlatba ezt a kegyelmet. Küldetésünk, a keresztények küldetése az, hogy megmentsük lelkünket, és ha lehetséges, akkor minél többet. Nem tudjuk, vajon megfertőződünk-e, túléljük-e vagy sem. Ez nem fontos. De amit keresztényekként tehetünk, hogy terjesztjük az egészséget, az örök élet egészségét, amely a lélek egészsége. Törekedjünk rá.


Az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét az Imák gyűjteményében találod meg.