Józan ítélet

Bizonyára ismeritek a mondást: Nehéz a keresztem. Mert úgy érzem, nem bírom el a fájdalmat, a betegséget, a bezártságot, a gyászt, a járvány körüli megpróbáltatásokat, az online tanulást, a vizsgaidőszakot, a tábori gondokat, a rám bízottak és hozzám tartozók körüli folytonos ügyeket, bajokat, aggodalmakat és mindenféle nehézséget, amivel az élet meglátogat.

Úgy tartja az ember, hogy az élet nehézségei Istentől kapott keresztek. És mire való a kereszt? Miért kell annyit szenvedni? Mi az értelme a kínnak? Miért van annyi megpróbáltatás? Néha elegünk van belőle, mennyi baj vesz körül minket. Nem akarjuk, nem bírjuk, nem tudjuk hogyan vinni a terheket... De nem minden az, aminek látszik.

Nem csak Isten látogatja meg életünket, hanem a kísértő is. Ne feledjétek, hogy ő nem ember. Szellemi lény, idősebb az emberiségnél és minden öröklött tulajdonságunkat, betegségünket, jó és rossz hajlamunkat, de Istentől kapott minden karizmánkat is ismeri. (Igen, van különleges karizmád, de erről majd máskor.) Szóval a gonosz sokkal tapasztaltabb nálunk, és rendkívül fondorlatos. Nem ijesztgetni akarok, de tudni kell, hogy így van.

De az is úgy van, hogy nincs mitől félned, mert Isten gyermeke vagy, a Mindenhatóé, aki angyalt állított melléd életed első pillanatától kezdve és folyamatosan jelen van életedben. Saját lelkét adta neked, azt örökölted. Nem a gonoszét. Ne félj. De légy okos.

Mert ahogy azt egy régi magyar szólás is mondja: “Nem minden kereszt, amit annak tartunk.” Vannak magunk ácsolta, mondva csinált keresztek is. Vegyünk egy kissé szélsőséges, de sajnos valós alapú példát. Mondja a szülő: “Ez a gyerek teljesen kezelhetetlen, és annyi bajunk van, folyton fogorvoshoz járunk. Pedig mindent megkap.” És kiderül, hogy a gyerek csipszet reggelizik kólával és csokival. Hm. Hát ez egyből két saját ácsolású mondva csinált kereszt. Ezt nem Isten adta. Ezt az ember szerezte magának.

Neked is van ilyen, ne ítélj. Maradj józan. Mert máris gyártod a sajátodat. Ne nézz másokra, most csak magadra. Ne viszonyíts, kérlek. Ne engedd meg a kísértőnek, hogy mások hibáin át saját bűneid eltakarására buzdítson. Figyelj oda. Magadat nézd meg józanul. Lépj egyet hátra, szabadulj meg minden színleléstől, és nézd kívülről, mit teszel. Te. És légy legalább olyan őszinte, mintha másokat ítélnél. Ítéld tetteid magadon kívül józanul. Ne tedd bele magad. Csak a tetteket lásd. Általában sajnos másokat ítélni könnyebben megy, bűnös dolog az is és nem dolgod. Ezt a tudást most fordítsd a magad javára. Ezt hívjuk szent önzőségnek. Légy őszinte. Megkönnyebbülsz, meglásd. Őrangyalod és a Szentlélek készen állnak, és segíteni fognak neked.

Kis segítség a teljesség igénye nélkül:

 • Ha meggondolatlan kijelentéseket teszel,

 • nem tudsz nemet mondani,

 • elmulasztasz igent mondani,

 • félsz Istenben bízni és azt hiszed, mindent magadnak kell megoldanod,

 • meg vagy róla győződve, hogy úgy van rendjén, hogy te irányítod az életedet, és nincs más út,

 • túlvállalod magad,

 • önkényes okok miatt mondasz nemet vagy igent,

 • elhagyható jótettek mögé bújsz és a saját munkádat, családodat, rád bízottaidat, önmagadat, imádat, lelkiismeretvizsgálatodat elhanyagolod,

 • étellel, itallal, élvezeti cikkekkel, netezéssel, függőségekkel veszed körül magad,

 • önsajnálattal,

 • dühvel,

 • torkossággal,

 • ítélkezéssel élsz,

 • mások lekicsinylésével,

 • gúnyolásával,

 • jogos vagy jogtalan felháborodással

 • és folytonos igazgatással,

 • hibák leplezésével,

 • túlzott engedékenységgel,

 • vagy az egyén előtérbe helyezésével

 • és a szabadelvűség divatos eszméivel foglalod le magad...

ne csodálkozz ha haragosaid, betegségeid, nehézségeid, önpusztító és pusztító gondolataid, vagyis saját magad ácsolt keresztjei szaporodnak.

És itt szokott jönni a cikk vége, hogy érezd, milyen szerencsétlen bűnös vagy. De nem a Lélekbúvárban. Mert most jön a megoldás!

Ja nem. Előbb még az jön, hogy most valószínűleg találtál egy-két vagy sok olyat, amit nem kéne, azok szerint, amit leírtam és valóban cefetül bűnösnek, vagy haragosnak érzed magad. Ha mégsem, akkor gondold újra. Lennie kell többnek is. Ha nem találtál, nem vagy őszinte.

Lehet, hogy megsértődtél, és elmondod, milyen maradi elvek ezek, vagy elmondod, hogy de te ilyen vagy és fogadjon el a világ és ki ez már, aki így megmondja a tutit? ... Na ez az egoizmus meg a szabadelvűség démona és ácsolódik is a kereszt.... Szabadulj meg tőle! Isten nem ilyennek teremtett téged. Boldognak, áldottnak, és tisztának. Ezért a jó esetben elismered, hogy valóban van a felsoroltak közé eső vagy más folyamatosan hordott hibád és ez valóban nem jó. Ha ez megtörténik, akkor talán kétségbeesetten nézel magad elé, hogy ez nagy bukta és fogalmad sincs, mit tehetnél, mert azt hiszed, magadnak kell kievickélned, megoldanod és jóvá tenned mindent, amit valószínüleg úgy érzel, hogy lehetetlen. Embernek az is. De Istennek minden lehetséges. Ha a bűntudatod ébredezik és jön a kísértő, tolja a súlyt és ácsolódik a megint mondva csinált kereszt, hogy tehetetlen vagy, ne hagyd magad, állítsd le.

Na most jön a megoldás. Tedd a keresztjeidet Jézuséra. Vidd oda. Amúgy is ott vannak már. Tudtad? Hát elég durva dolog rátolni valakire, amit te hordtál össze, de ezen már nem változtatsz.

 • Jézus arcának vérverejtékében ott van minden hiábavalóságod,

 • ostorcsapásoktól teli sebeiben testiséged,

 • töviskoronájában tékozoló, bűnös gondolataid, szellemi függőségeid,

 • kereszthordozásában hanyagságod,

 • eleséseiben könnyelműségeid,

 • ruhátlanságában tisztességtelenségeid,

 • keresztrefeszítésében egoizmusod,

 • halálában csökönyös szabadelvűséged.

 • Amikor kigúnyolták, a gúny bűnei lettek kifizetve szenvedései által.

 • Amikor igazságtalanul elítélték, az igazságtalanságaid bűneit vitte a keresztre.

Ítélj hát józanul, és ha Krisztus keresztjére nézel, tudd, hogy ez a te fizetőeszközöd. Krisztus érted adott szeretete.

De ha nem adod oda, akkor Jézus hiába szenvedte el a bűneid jóvátételét.... Oda kell adnod neki. Amit tehetsz, hogy bánod, sajnálod és bocsánatot kérsz a gyónásban, vagy ha most nincs erre lehetőséged, akkor a tökéletes bánat felindításában. Meglátod, igaz bűnbánatodat micsoda kegyelmekkel jutalmazza majd Jézus. Hidd el, Ő vár ott. Ez az egyetlen lehetőséged, hogy megtisztulj, magadtól nem tudsz. Ne kezdj új mondvacsinált keresztet ácsolni. Nem tudsz sem Isten nélkül, sem bánatod nélkül megtisztulni. Összeszedheted a bűneid, és ha igazán őszinte vagy, akkor eléggé szégyenled magad, de ne félj. Jézus jóvátette már. Ki vannak fizetve a bűneid. Szeretheted őt érte. Ez nagyszerű kegyelmek termőföldje lesz életedben. Isten földbe rejtett kincse leszel, amiért Ő mindenét eladja és megveszi a földet, hogy az övé lehess. A csoda ebben az, hogy nem csak egyszer teheted meg. Hanem mint ahányszor kezet kell mosni, annyiszor kell ügyelni a lélek tisztaságára is. Nem az a baj, hogy bűneid vannak. Hanem az, ha nem mosakszol. Tégy rendet. Menj Istenhez bánatoddal megtisztulni gyakran.

A getszemáni kertben nagycsütörtökön éjjel meglátta minden bűnödet. Minden fölöslegesen ácsolt keresztedet. Minden magadnak mondott hazugságodat. Minden kicsi és nagy bűnödet. Mindenkiét. Igen a tömeggyilkosokét is, de most ne gondolj másokéra csak a magadéira. Nem csoda, hogy halálveríték verte ki és vér patakzott az arcából. Aztán megindult a jóvátétel és nagypénteken háromkor beteljesedett. ... folytasd az elmélkedést, érdemes.... és ha végeztél, tanulj meg vízen járni. Mert Jézus nem csak jóvá tette bűneidet, de tudja merre van szebb utad. Azt mondja, lépj ki a csónakból és menj hozzá a vízen. Ha rá mered végre bízni magad, meglátod csodáit és megtanulsz vízen járni. Kész a terve egész életedre. Ott áll az ajtódban és kopogtat. Zörget.. Nem ront be ajtóstul. Vár. És ha kinyitod, és nyitott leszel rá, hogy olyan szemszögből nézd az életedet, ahogyan Ő látja, ha rá tudod bízni az életedet úgy, hogy nem akarod megoldani, mert Ő már megoldotta, hanem megköszönöd neki szüntelen, megszokod, hogy bánatoddal hozzá mész megtisztulni és örömöddel Őt dicsőíted, nem lesz boldogabb ember nálad a földön. Maga a Világ Megváltója fog boldogítani téged, és lesz boldog miattad. Ezt kaptuk Krisztustól a szent három napban. ÉLJÜNK VELE!

dm 2020. nagyhét