Éld a feltámadást!

Jézus feltámadt. Nem tudom értitek-e ezt. Megpróbálom így mondani, hogy Jézus él. Segít? Nem segít?

Megölték csúful. Azt hiszem ennél jobban nem lehet megölni valakit, mint ahogy Jézust ölték meg. Érezd magad ott a kereszt alatt. Elmentél volna vele a keresztúton? Áltál volna ott a tömegben Pilátus udvarában? Odamennél ha most történne? Mit tennél? Lennél Cirenei Simon? Mernél Veronika lenni? Volna bátorságod Arimateai József helyében felkínálni egy sírt Jézus holttestének? Végignéznéd keserves kínzatását, ha láthatnád most ezernyi sebből vérző testét, ha hallanád a kalapácsot, ahogy üti a szöget kezeibe, lábaiba, ha éreznéd a katonák izzadtságát, a tömeg fröcskölő ordibálását? Milyen lenne, ha látnád Máriát összetörve, Jánossal, ha hallanád Jézus utolsó szavait és látnád fuldokló halálát a kereszten? Ha láthatnád a lándzsát, a katonát, aki átdöfte oldalát amiből a vér és víz erővel tört elő, ha látnád most Máriát ölében az agyongyötört, holt fiával, ha megfoghatnád a leplet, hogy segíts a testét eltemetni, ha te lehettél volna ott, hogy bevidd a sírba és segíts odagörgetni a hatalmas követ, hogyan mennél haza?

Jézus ellenségeinek eszébe jutott, hogy Ő azt mondta, harmadnapra feltámad, és őröket állítottak sírjához. Hívei közül senki nem maradt ott virrasztani, hogy lesse, amikor harmadnap feltámad. Hazamentek mind. Betartották a szombat ünneplését Isten törvényei szerint, de gyászban. És hitték e, várták-e legalább annyira mint amennyire az ellenségei féltek, hogy esetleg valóban feltámad? Te mit hiszel? A sztorit, mint mesét? Lennél inkább emmauszi tanítvány? Elmenekülnél a városból félelmedben? Lennél bezárkózott apostol? Remegve a félelemtől, hogy téged is így ölnek meg? Lennél-e a bátor asszonyok helyében akik elindultak vasárnap hajnalban, miközben nem tudták hogyan nyitják majd ki a sírt, ha nincs férfi aki segítsen nekik? És aztán látnád, hogy nyitva a sír, katonák sehol. Rémület fogna-e el, vagy eszedbe jutna, hogy feltámadt? És akkor ott egy fénylő angyal. Eszedbe jutna-e megkérdezni őt, hogy hol van Jézus, mint az asszonyoknak? Ők ezt tették. És az angyal mondta meg nekik, hogy FELTÁMADT! Lennél-e Mária aki tovább bóklászik bánatában a kertben és sír, hogy nincs meg Jézus? És egyszercsak találkoznál Jézussal. Látnád, hogy él. Beszélne hozzád. Neveden szólítana és elküldene, hogy menj, mondd meg az apostoloknak, hogy Galileában várja őket! Mit gondolnál? Rohannál mint ő? És mit tennél, ha elmondanád, de az apostolok nem hinnének neked? Mint ahogy nem hittek ők sem. Azt mondták: “Ezek az asszonyok megzavartak minket.” Végignézted, ott voltál, kínkeservesen meghalt és most azt mondják él?!!! Rohannál Péterrel, Jánossal legyőzve a félelmet, hogy elfognak? Elmentél volna Emmauszba? Vak módon együtt sétálni Jézussal és együtt vacsorázni míg el nem tűnik? Mennél-e vissza a bujkáló apostoloknak elmondani, hogy LÁTTAM JÉZUST, BESZÉLTEM VELE, ETTEM VELE! ÉL! És lennél-e ott amikor megjelenik zárt ajtókon át és azt mondja: BÉKE VELETEK! Azt hiszem leginkább Tamások vagyunk, akik azt mondják: „Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem helyezem ujjamat a szegek helyére, és oldalába nem teszem a kezem, nem hiszem.” (Jn 20,25)

Semmi nem úgy történt ahogyan azt elgondolták az apostolok, vagy bárki. Ez Isten védjegye. Hited próbája, mert ami fontos és örökérvényű, az nem úgy történik, ahogy te azt képzeled, de megtörténik most is. JÉZUS ÉL! Azt mondta: Veletek vagyok minden nap a világ végéig.( Mt 28,20) És azt mondta: Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak. (Mt 24,35) Hiszed ezt? Vagy csak ismered a szavakat, de nem hiszed, hogy igazak?

Alig van, aki hiszi a feltámadást. Alig van akin látni, hogy hisz a feltámadásban. Nem szeretnéd szaporítani a sort? Nem akarnád elhinni, hogy Jézus most is veled van? És mert veled van, minden szava igazzá válhat rajtad. De hinned kell, akarnod kell, tudnod kell, hogy ez így van. Ez a te részed. Ezt hozzá kell tenned.

Elmondom, hogyan csináld minden nap, minden döntésnél, minden eseménynél. Ha ezt megtanulod, úgy élsz majd, mint aki a feltámadt Krisztussal jár. El tudod ezt képzelni? Hogy mindig veled van? Hogy minden gondolatodat ismeri? Azokat is amikről nem is gondolod, hogy pontosan tudja, hordozza. Veled van. Nem csak melletted. Nem kívüled, nem tanuja életednek, hanem része. Ha sírsz, veled sír, ha örülsz, veled örvend, ha elesel, készen áll felemelni. De ha te nem figyelsz rá, hiába van veled. És mi többségében nem figyelünk rá. Nem hisszük, hogy itt van. De ez nem változtat azon, hogy itt van. Csak azon, hogy szomorkodik mert magára hagyjuk. Nem úgy van, ahogy te azt képzelted. De van. Ez Isten védjegye.

Életünkben viseljük döntéseink következményeit ( #Józan ítélet). De vannak olyan történések, amelyek felett nincs hatalmunk, erőnk, kompetenciánk dönteni, mégis utolérnek bennünket. Ilyen a születés, a halál, a betegségek, a sérült családtagok, munkakapcsolatok, a csapások, a covid 19, a nem tervezett találkozások, a népek vezetőinek rendelkezései, egyszóval a jó és rossz váratlan események. Kezünkben van a lehetőség, hogy ezt mind a feltámadás örömével éljük meg. Ha öröm ér bennünket, azt igazán nem nehéz a feltámadás örömével bearanyozni. Az igazi örömök örökérvényűek. Olyasmik, amit nem lehet pénzzel megvásárolni. Az igazi jószándék, a segítőkészség, az igazi örömteli pillanatok, amikért úgy adhatunk hálát, mint a feltámadás öröméért. De vannak súlyos és nehezen élhető dolgaink is, amit a feltámadás öröméig csakis a kereszten és a halálon át juttathatunk el. Lássuk, a hit három lépésével hogyan is megy ez.

  1. Az első amit meg kell tenned bármilyen nehézség is ért, hogy elfogadod. Nem tusakodsz ellene. Elfogadod Isten kezéből mint Krisztus a keresztet. Azt mondod, ez van. Tragédia vagy súlyos baj ér, ne tiltakozz. Nem segít. Ami segít, az az, hogy tudod, hogy a te Atyád a MINDENHATÓ Isten. Akinek a világon semmi de semmi nem lehetetlen. Ki gondolta volna a szörnyű kereszthalálból, hogy micsoda öröm lesz a feltámadás? Higgy Isten gondviselésében, aki sosem hagyna erődön felül megpróbálni. Ő alkotott, pontosan tudja mi a teherbírásod. Gyermeke vagy. Nem bántani akar, hanem megtisztítani, megmenteni. Ha sok gond és nagy baj halmozódott föl, a sebészi beavatkozás nem fájdalommentes. De könnyű elfogadni Isten kezéből a keresztet annak, aki hisz a feltámadásban. Mennyivel könnyebb neked végigjárni a passiót, aki tudod, hogy Jézus már rég él? Ugyanígy hidd, hogy amit kaptál, bármilyen nehéz is, eljuttat a feltámadás felszabadító boldog öröméig. Hidd és tudd, hogy az Istent szeretőknek minden a javukra válik.

  2. A második sokkal nehezebb lehet. Köszönd meg. Köszönd meg Istennek, hogy nehéz helyzetben vagy. Köszönd meg az ellenségedet. Köszönd meg a kilátástalannak tűnő helyzetet. Köszönd meg a keresztet. Nem sorolok szörnyűségeket de bármi is az amit kaptál, meg kell köszönnöd Istennek. Oda kell adnod neki egészen. Olyan ez, mint a halál. El kell engedned egészen annyira a megoldást, hogy meg tudd köszönni a bajt. Olyan magabiztosan add oda Istennek hálád jelével a megoldást, mint a visszafordíthatatlannak látszó halált. Nála kész a megoldás. Nagyon valószínű, hogy nem úgy, ahogy azt te gondolnád, de készen van. Bízz benne! Add oda és ne vedd vissza. Éld meg úgy, az odaadást, mint a feltámadás előtti halált. Örvendezz és kíváncsian várd mit talál ki Istened megmentésedre.

  3. Mert most jön a feltámadás ami elhengeríti a mázsás követ. Azzal a kéréssel, hogy: Dicsőítsd meg Uram rajtam a Te szent nevedet! Mutasd meg, hogy Te vagy az én Istenem, Megváltóm, Szabadítóm, Vigasztalóm! Mutasd meg rajtam, hogy Te vagy az én Mindenható Atyám, akinek semmi sem lehetetlen. Szeretett gyermekedről való gondoskodásodban, mutasd meg a rajtam a világban dicsőségedet! Hadd lássa meg a világ, hogy Te vagy az Úr, az Isten! Te viseled gondomat és elhozod életembe a legkilátástalanabb helyzetből is a feltámadás örömét! Dicsőítsd meg Uram rajtam a Te szent nevedet!

Ha ezt elsajátítod és alkalmazod, a feltámadás öröme, Krisztus jelenlétének öröme, a Gondviselő Mindenható Isten szeretetének öröme ül ki arcodra. Lesz még egy dolgod. Ha sikerül valóságosan meglépned a három lépést, alkalmassá kell tenned magadat, hogy Isten belépjen az életedbe a feltámadással. Azt nyilván tudod, hogy Isten maga a jóság. Ahol szenny és bűn van, nem tud ott lenni. Tisztítsd meg magad (Józan ítélet), és kezdj magadnak ruhát, Istennek szőnyeget szőni imából, jócselekedetekből. Úgy működik ez életedben mint a termőföld. Maréknyi földben kicsi virág terem. Ha nagy csodát vársz, sok termőföldednek kell lennie. Nem Istennek van erre szüksége, hanem neked. Így zárod ki életedből a rosszat és telítve a jót gazdag termésed lesz áldásból, örömből, feltámadásból. Meglátod Isten csodáit életedben és bármi történhet, jöhetnek járványok, bezárhatnak, lehetsz kiutasított, beteg, megvetett, de semmi nem ijeszthet többé meg, mert tiéd a feltámadás örökre! HÚSVÉT AZ ÉLET! ÉLD A HÚSVÉTOT!

2020. április 7. dm