Szent Benedek

Európa egyik fővédőszentje. A mérgezések, betegségek, természeti csapások de legfőképp a gonosz testi lelki támadásai ellen különös oltalmazó. Csendes ember volt. Szavának ereje mégis múlhatatlan. Hallgat rá a világ 1500 éve. Sikere töretlen. A Szentlélek sok ajándékát tudta nagy erővel használni, mert úgy döntött - mint minden szent, hogy - az lesz, akinek Isten elgondolta. A legjobb döntés amit ember tehet. Szimultán tud más eseményekről. Látja a Szentlelket és a természetfölöttit, gondolatot olvas; uralkodik a természet törvényein, életét visszaadja a holtnak, épségét a betegnek, elűzi a gonoszt. 1400 évvel halála után készítettek egy Szent Benedek emlékérmet védelmező imával, amit ma is milliónyian használnak a gonosz ellen való küzdelemben nagy sikerrel. Tovább:

Szent Benedek élete

https://archiv.katolikus.hu/szentek/0711.html

Élete és csodái Nagy Szent Gergely pápa írásaiból: https://bencesgyor.hu/szent-benedek-elete-es-csodai/

Szent Benedek ördögűző medálja https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Benedek-med%C3%A1l

Szent Benedek mindennapi imája:

Adj nekem, jóságos Jézusom

Téged megértő értelmet,

Téged átélő érzelmet,

Hozzád siető lelket,

Irántad buzgó bensőséget,

Rád bukkanó bölcsességet,

Téged felismerő világosságot,

Érted égő szeretetet,

Benned élő szívet,

Téged dicsérő tetteket,

a Te szavaidra hallgató fület,

a Te szépségedet szemlélő szemet,

a Te fönségedet magasztaló nyelvet,

Neked kedves életmódot,

a Tőled küldött bajokat elviselő békességet,

Hozzád vágyó hű kitartást,

és adj, Jézusom boldog halált!

Jutalmazz jelenléteddel,

fényes feltámadással, és az örökké boldog életben

add jutalmul magadat!

Ámen.

Forrás: https://777blog.hu/2016/11/19/szent-benedek-ima/

Ima Szent Benedek közbenjárásáért

Istenünk, ki Szent Benedek apátot a szerzetesség kiváló mesterévé, európa fővédőszentjévé és a gonosztól való megszabadulás ékes példájává tetted, kérünk, add, hogy téged mindennél jobban szeressünk, és nagylelkű szeretettel siessünk feléd parancsaid útján! Amen.